The Webmaster Says


 

 

ετρτη 18 Ιουν 2014

Να Φιλαδλφεια, Γπεδο και αντιδρσεις

Πνε πλον πνω απ 11 χρνια που η ΑΕΚ βρσκεται χωρς γπεδο παρτι χει να δικ της οικπεδο στο κντρο της Ν. Φιλαδλφειας, το οποο μλιστα δεν μπορε να πωληθε, να ανταλλαχθε να αξιοποιηθε διαφορετικ παρ μνο να χρησιμεει για να στεγζει τις αθλητικς εγκαταστσεις της ομδας. Εναι πολλ αυτ που γιναν στο διστημα αυτ, νας αγνας δρμου για να προλβει η AEK τις ημερομηνες του 2004, κακο χειρισμο απ πλευρς της διοκησης που στηρχθηκε σε να μεγαλεπβολο σχδιο χωρς να υπολογσει τις αντιδρσεις αλλ και χωρς να επικοινωνε σωστ τις θσεις της: το «Νκος Γκομας» γκρεμστηκε τον Μιο του 2003 με την προοπτικ να χτιστε νο (που θα συνοδευταν και απ κλειστ γυμναστρια και αρκετος εμπορικος χρους) το οποο θα φιλοξενοσε μλιστα και τον τελικ του ποδοσφαρου των Ολυμπιακν Αγνων του 2004 (τσι οριζταν στον φκελο της -επιτυχημνης- διεκδκησης). Στη συνχεια υπρξαν οι αντιδρσεις του δμου (στο μεταξ εχε αλλξει η δημοτικ αρχ), η προσφυγ των 131, πειτα «ως δια μαγεας» βγκε απ το φκελο των Ο.Α. και βρθηκε στη θση του το (νο) Καρασκκη, εμφανστηκε να αναθεωρημνο σχδιο του Γραντσα που προσπαθοσε με λιγτερους εμπορικος χρους να αλλξει το αρνητικ κλμα και να ρει τις επιφυλξεις, η λλειψη χρηματοδτησης και τελικ η εγκατλειψη του σχεδου (και του οικοπδου). Η ΑΕΚ ταλαιπωρθηκε γυρνντας σε διφορα γπεδα της Αττικς εν ο χρος του γηπδου που βρσκεται στην κρη του λσους της Ν. Φιλαδλφειας μετατρπηκε σταδιακ σε τπο απθεσης μπαζν και σκουπιδιν, μια ανεπσημη χωματερ, ναν ρημο, αδιαμρφωτο χρο που χσκει σαν πληγ στην περιοχ.

Η να διοκηση της ποδοσφαιρικς ΑΕΚ ανακνησε το θμα του γηπδου, μετ απ χρνια, απ τον Ιονιο του 2013 ουσιαστικ, και παρουσασε να νο σχδιο που δεν εχε καμα σχση με τα προηγομενα σον αφορ την παρξη εμπορικν χρων: αυτο πλον απουσαζαν και το σχδιο αφοροσε αποκλειστικ το γπεδο της ποδοσφαιρικς ομδας μαζ με διφορους χρους σχετικος με την ιστορα του συλλγου και των προσφγων. Η σημαντικ αυτ διαφοροποηση σε σχση με τα προηγομενα σχδια θα περμενε κανες να αφαιρσει τα επιχειρματα των διαφρων ομδων πολιτν και οργανσεων που αντιδροσαν παλαιτερα θεωρντας τι οι εμπορικο χροι δεν ταν νμιμοι στον συγκεκριμνο χρο. Η αλθεια εναι τι η συντριπτικ πλειοψηφα του Δ.Σ. του δμου και η δημοτικ αρχ τχθηκε υπρ του νου σχεδου και τα πρτα δεγματα απ τις συνομιλες ταν θετικ. Το διο θετικ εκφρστηκαν και οι καταστηματρχες της περιοχς καθς μετ απ 11 χρνια χωρς την ΑΕΚ εναι σαφς τι η ζημα τους εναι μεγαλτερη απ τα υποτιθμενα κρδη τους.

Η ΑΕΚ με το σχδιο που παρουσασε δειξε να λαμβνει υπ’ ψιν της τις αντιδρσεις και τις επιφυλξεις του παρελθντος. Πρα απ την απουσα εμπορικν καταστημτων, το σχδιο και στο μγεθς του ταν ηπιτερο, χωρς καν να εκμεταλλεεται ολκληρο τον συντελεστ δμησης, με χαμηλτερα ψη αλλ και μικρτερη κλυψη του οικοπδου. Με αυτν τον τρπο, μπρακτα ο σλλογος δειξε τι δεν θλει να κνει κτι αγνοντας τους περιοκους αλλ να προχωρσει με διθεση συνεργασας και κατανησης.

Δεδομνου τι η κατασκευ του γηπδου τσο για την ΑΕΚ σο και για την περιοχ εναι να ργο μακρς πνος πρεπε να ρυθμιστον κποια ζητματα που αφοροσαν τον χρο που γειτνιζει με το οικπεδο.

Το πρτο ταν να ελευθερωθε η κταση πσω απ την παλι θρα 21 και το Γ. «Μσχος» που «φιλοξενε» εδ και χρνια τα απορριμματοφρα του δμου, που αυτ πλνονται και σταθμεουν, πως και κποια ακινητοποιημνα δημοτικ οχματα, κποια μπζα και κοντινερ.

Το δετερο ταν να ελευθερωθε κατ κποιο τρπο η Καππαδοκας τσι στε το νο κτσμα να εναι πιο μακρι απ τα σπτια σε σχση με το «Νκος Γκομας». Για να συμβε αυτ η ΑΕΚ πρτεινε να παραχωρσει μια λωρδα απ το οικπεδ της (που εφπτεται με την Καππαδοκας) σε κοιν χρση και να πρει αντστοιχο χρο απ την λλη πλευρ, εκε που ταν η παλι θρα 3.

Με τον συνδυασμ των δο παραπνω προτσεων το γπεδο της ομδας θα μεταφερθε ελαφρς προς τα ανατολικ και βρεια, τσι στε να δσει περισστερο «αρα» στις κατοικες αλλ και να υπρχει μεγαλτερος χρος για τους πεζος περιμετρικ (ποιοι θυμονται το παλαι γπεδο γνωρζουν τι σε κποια σημεα το γπεδο σχεδν «γγιζε» τον δρμο και τα πεζοδρμια ταν ανεπαρκ ως ανπαρκτα). Τα σχδια που χουν δοθε στη δημοσιτητα δεχνουν ξεκθαρα τι η ΑΕΚ δεν χει καμα πρθεση να περιφρξει τον χρο γρω απ το νο κτριο, αλλ να διαμορφσει να πλακστρωτο, εκ νου δεντροφυτεμνο πρασμα που θα αποδοθε στους πολτες ως πεζδρομος και θα μπορε να χρησιμοποιεται συνεχς. Παρλληλα πρτεινε να αναλβει και την αναδσωση του λσους (που -επιεικς- εναι σε κακ χλια) σε διφορα λλα σημεα περιμετρικ του χρου του γηπδου και χι μνο.

Καθς τα πργματα προχρησαν και για να μπορσουν αυτ που περιγρψαμε να εφαρμοστον νμιμα, προωθθηκαν (αφο δθηκαν προς διαβολευση) στη Βουλ οι αναγκαες διατξεις προς ψφιση. Ττε ρχισαν να εμφανζονται ρθρα και κεμενα με απστευτες ανακρβειες σχετικ με το σχδιο και το τι προβλπει ποιοι εναι οι στχοι του. Ξαφνικ ρχισαν οι φωνς για την «καταστροφ του λσους» αν προχωρσει το σχδιο της ΑΕΚ. Ας δομε σιγ-σιγ τις τερατολογες αυτς και γιατ δεν χουν καμα σχση με την πραγματικτητα.

Το λσος χει κταση 423 στρμματα. Εναι νας μεγλος πνεμονας για την ευρτερη περιοχ και προφανς καννας δεν θλει να το δει να χνεται. Ββαια ο κνδυνος δεν προρχεται απ τα σχδια της ΑΕΚ αλλ απ την τρομερ εγκατλειψη (χρνων, για να μην πομε δεκαετιν) σε λη σχεδν την κτασ του. ποιος κυκλοφορε εκε γνωρζει τι το λσος εναι παρατημνο στην τχη του, εναι γεμτο σκουπδια, χει διφορα εγκαταλελειμμνα κτσματα, εναι αδιαμρφωτο περιχει απστευτα σημεα τσιμντου και κατασκευν χωρς καννα νημα. Η κορωνδα λων αυτν εναι το «γκαρζ» των απορριμματοφρων (κολλητ με το παλι «Γ. Μσχος» πως αναφραμε), που μαζ με να θλιο κτριο απ τσιμεντλιθους προφανς για διοικητικ χρση, 1 κοντιντερ, 2 σπια φορτηγ του δμου και διφορα λλα μπζα, αποτελον μια παγκσμια πρωτοτυπα αν αναλογιστομε τι αυτ βρσκεται μσα στο λσος, κοντ στον οικισμ και τι το συγκεκριμνο εξμβλωμα πριν 30 χρνια περπου πρε την θση των δντρων που υπρχαν εκε. Κι μως τρα που υπρχει σοβαρ πιθαντητα -ενψει της κατασκευς του νου γηπδου- να απομακρυνθε αυτ η ντροπ, ο χρος να καθαριστε, να ξαναφυτευτε και να αποτελσει ουσιαστικ τον βρειο περιβλλοντα χρο του γηπδου, ακομε για «βιασμ του λσους», «οικολογικ καταστροφ» και λλα ττοια απθανα. Θα πρπει να σημεισουμε τι ΚΑΜΙΑ δημοτικ αρχ εδ και δεκαετες δεν κανε το παραμικρ για να βελτισει τα πργματα, αντθετα συνεχς προστθεται και κτι καινοριο στη συλλογ απ μπζα και χρηστα υλικ κθε εδους. Εναι εντυπωσιακ τι οι οικολογικς ανησυχες ξυπνον ταν εμφανζεται η ΑΕΚ στο κδρο.

Το λλο κομμτι, πσω απ την παλι 3, το σημεο που η ΑΕΚ ζητ για να μεταφρει το κτσμα μερικ μτρα μακρτερα απ τα σπτια της Καππαδοκας, δεν χει υποστε κποια παρμβαση, το αντθετο: χει μενει πως ταν ταν αναδασθηκε, το κοντιν... 1948! Τα δντρα του σημεου εκενου εναι σε θλια κατσταση, κποια χουν δη καταρρεσει, κποια λλα εναι εμφανς κομμνα πρσφατα (σως για να χρησιμοποιηθον ως καυσξυλα, τι να πομε...). Κι μως η μνιμη επωδς ορισμνων κκλων εναι «να μην κοπε οτε να δντρο». Ας μας πσει στο κεφλι καλτερα. Η κοιν λογικ, η κοιν πρακτικ σε λα τα σοβαρ κρτη αλλ και που δεν επικρατε μικροπολιτικ εμμονικ διθεση λει τι η ανταλλαγ μιας κτασης με μια λλη παρμοια στον διο χρο για να εξυπηρετηθον και η κνηση των κατοκων και τα σχδια της ομδας ταυτχρονα με μια προσφορ ανπλασης στο υπλοιπ λσος θα γινταν δεκτ με ικανοποηση, ειδικ ταν ο χρος για χρνια εναι σε τραγικ κατσταση. Αλλ χι, εδ ακομε τι το «λσος δνεται βορ σε επιχειρηματικ συμφροντα».

Μιλμε για μια παραχρηση 6 στρεμμτων απ το λσος απ τα οποα τα 3 μνο θα ενσωματωθον στο οικπεδο της ΑΕΚ και τελικ μνο το 0,5 θα εναι οικοδομσιμο. Τα υπλοιπα 3 στρμματα (απ τα 6) ουσιαστικ απλς θα διευκολνουν, θα ομαλοποισουν, θα διευρνουν τον περιβλλοντα χρο του γηπδου ο οποος καθς δεν θα εναι περιφραγμνος και βρσκεται στα ρια του λσους, θα μπορε να χρησιμοποιεται ελεθερα σε καθημεριν βση απ τους πντες. Μιλμε για 3 στρμματα απ τα 423 συνολικ (δηλαδ το 0,70% της κτασης του λσους) τα οποα μλιστα αυτ τη στιγμ εναι η ντροπ της λης κτασης, δεν εναι καν χρος πρασνου αλλ εστα μλυνσης και χρος απθεσης διαφρων χρηστων υλικν.

Εναι εντυπωσιακ τι υπρχουν αντιδρσεις σ’ αυτ το σημεο καθς το ισοζγιο πρασνου (πως αυτ αναφρεται και σε αποφσεις του ΣτΕ που θα δομε παρακτω) ικανοποιεται σε υπερπολλαπλσιο βαθμ: καθς σε μεγλο μρος της κτασης που παραχωρεται στην ΑΕΚ δεν υπρχουν δντρα, ο συνολικς αριθμς που θα κοπε εναι 50 και αυτς που θα φυτψει η ΑΕΚ εναι 2112 ( 4.124% αξηση) μαζ με λλους 1000 θμνους. Υπολογζοντας σε στρμματα μιλμε για 21 στρμματα αναδσωσης (253% αξηση) και μλιστα σε συγκεκριμνα σημεα του λσους που υπρχουν κεν στη βλστηση.

Το ισοζγιο πρασνου εναι νας καννας βσει του οποου το ΣτΕ επιτρπει την αναδιταξη κοινχρηστων και οικοδομσιμων χρων αρκε να μην μεινεται η κταση του πρασνου. Με βση αυτν τον καννα μετ απ απφαση του ΣτΕ για τα δντρα που κπηκαν κατ την δινοιξη της περιφερειακς Υμηττο, φυτετηκαν επιπλον 200 στρμματα πρασνου στις νησδες, στα σκεπαστ τμματα της οδο και στα αναχματα και τσι υπρξε να θετικ ισοζγιο πρασνου νω των 200.000 δνδρων. Σε λλη υπθεση το ΣτΕ κρινε τι η απφαση του υπουργο Πολιτισμο για την επκταση και ανακατασκευ της Γενναδεου Βιβλιοθκης, στο Κολωνκι, χει νμιμη και επαρκ αιτιολογα. Κατ το ΣτΕ, νμιμα εκδθηκε η δεια κοπς και μεταφτευσης δνδρων. Εναι φανερ λοιπν τι μιλμε για κτι που νομικ εναι αποδεκτ και εφαρμζεται δη στη χρα.

Σημαντικ εναι επσης να θυμσουμε και την αδυναμα του δμου να βρει πρους στε να αναδασσει, να καθαρσει και να συντηρσει ο διος το λσος. Ο δμος Φιλαδλφειας-Χαλκηδνας χει σωρευμνα χρη ψους νω των 7 εκ. €, τα οποα αποτελον ανυπρβλητο εμπδιο για την πραγματοποηση οποιουδποτε αναπτυξιακο ργου απ την δημαρχιακ αρχ και ειδικ σε σχση με τα ποια σχδια ανπλασης του λσους που χουν εκπονηθε στο πρσφατο παρελθν (το σχδιο του 2010 κοστολογθηκε σε ψος νω των 2,5 εκ. € και παρτι εγκρθηκε δεν πραγματοποιθηκε ποτ) . Η κατασκευ του γηπδου θα δσει στον δμο οικονομικ ανσα ,τσο με τις εκατοντδες χιλιδες € που θα αποδδονται μσω δημοτικν τελν απ την λειτουργα του, σο και απ τα ανλογου ψους ποσ που θα αποδδουν κθε λογς επιχειρσεις που θα αναπτυχθον με βασικ πηγ χρηματοδτησης τους θεατς των αγνων και τους επισκπτες του μουσεου προσφυγικο ελληνισμο στο νο γπεδο.

Ο δμος φανεται να αντιλαμβνεται τι το συμφρον της τοπικς κοινωνας εναι να προχωρσει το ργο καθς αυτ θα δσει και λσεις στα προβλματα του λσους εκε που ο διος αδυνατε να το πρξει. Γιατ μως αντιδρον κποιοι;

Θα μποροσε κανες υπ λλες συνθκες να δεχθε τι αυτς εναι αντιδρσεις ανθρπων που πολ αυστηρ παλεουν να διατηρσουν ναν χρο-κσμημα ως κρη οφθαλμο. Αλλ εδ χουμε μια ιδιτυπη περπτωση καταστροφς του λσους δια της εγκατλειψης που δεν συγκινε καθλου. Αντθετα η προσπθεια για αναμρφωση, καθαρισμ, απδοση του χρου ενιαα στους πολτες, παρλληλα με την κατασκευ του γηπδου της ΑΕΚ στο οικπεδ της, αντιμετωπζεται εχθρικ, βαφτζεται «βιασμς του λσους», «σκηνικ Σκουριν» «παρδοση σε επιχειρηματικ συμφροντα» και λλα ττοια αδιανητα. Αν τα διβαζε κποιος ξνος θα πστευε τι η ΑΕΚ προσπαθε να χτσει χρο αποθκευσης πυρηνικν αποβλτων στην περιοχ...

Εναι τουλχιστον υποκριτικ η στση μιας δρκας μερικν δεκδων ατμων με ετερκλητες πολιτικς προελεσεις, οι οποοι συνασπζονται στο νομα της δθεν προστασας του λσους, ταν στο παρελθν δεν δειξαν ανλογης ντασης αντανακλαστικ για να αποτρψουν επιβαρυντικς ενργειες εις βρος του λσους, πως για παρδειγμα η κοπ 1200 δντρων το 1991, η οικοδμηση αυθαρετων κατασκευν, πως τα 2 κντρα διασκεδσεως, ο κινηματογρφος, το υπαθριο θατρο του ΠΠΙΕΔ ,ο παιδικς σταθμς, περπτερα διαφρων μεγεθν και χρσεων, το γκαρζ των απορριμματοφρων, οι δεξαμενς καυσμων, η τσιμεντνια παιδοπολη, η εκκλησα, τα γπεδα τνις, εν ταυτχρονα αναπτσσονταν νες ασφαλτοστρσεις, τσιμεντοστρσεις, τοιχα με θεμλια. Μλιστα κποιοι εξ’ αυτν φταναν στο σημεο να προσπαθον να μπλοκρουν τις εντολς κατεδφισης που εκδθηκαν απ το ΥΠΕΧΩΔΕ για κποιες απ τις αυθαρετες κατασκευς, μσω της Ναοδομας. Ακμα πιο εξοργιστικ εναι το φαινμενο ,οι κριοι που επικαλονται την νομιμτητα ταν πρκειται για το γπεδο της ΑΕΚ, να εξεγερονται ταν πρκειται για τα προσωπικ μικροσυμφροντα τους. πως καναν για το Προεδρικ Διταγμα του 2001 (ΦΕΚ 476Δ 18.6.2001) ,που συμπληρθηκε απ το Προεδρικ Διταγμα του 2003 (ΦΕΚ 646Δ 25.6.2003) και αφοροσε τη θσπιση αυστηρν αρχιτεκτονικν και πολεοδομικν περιορισμν εντς του προσφυγικο οικισμο. Επειδ λοιπν το Προεδρικ Διταγμα ριζε περιορισμος για τους ορφους, υποχρεωτικ κεραμοσκεπ ψους 2 μτρων με ξλινα υποστυλματα, συγκεκριμνα ανογματα στα παρθυρα, μικρ μπαλκνια κλπ ,ζητοσαν επιτακτικ την ανκληση του.

Δεν πρπει να ξεχνμε τι η ΑΕΚ εναι νας οργανισμς 90 ετν που ξεπερνει τα ρια της Αθνας, σως και της Ελλδας, αλλ ταυτχρονα χει τις ρζες της στις περιοχς που πρωτοεγκαταστθηκαν οι πρσφυγες απ τις Χαμνες Πατρδες. Εκενοι οι νθρωποι, απ το υστρημ τους, με τον κπο τους, παρλληλα με τις αγωνες της καθημερινς επιβωσης, δωσαν πνο στον σλλογο. Και με την επιμον τους απκτησε και την συγκεκριμνη κταση μσα στην καρδι της προσφυγικς περιοχς. Την ΑΕΚ (με το γπεδ της) την βρκαν παντες εκε, δεν γινε το αντθετο. Υπρχει εκε πριν καν ιδρυθε ο δμος της Ν. Φιλαδλφειας, πριν κτιστον τα γρω σπτια και φτσουν να γνουν πολυκατοικες. Προσπαθε εδ και καιρ να κνει κτι που δικαιοται, στον χρο που της ανκει (και τον οποο δεν μπορε να εκμεταλλευτε διαφορετικ), χει καταθσει προτσεις διαλλακτικς, χει συζητσει, χει δεξει μπρακτα τι δεν θλει να πνξει την περιοχ (καθς δεν εκμεταλλεεται καν λο τον συντελεστ δμησης και κλυψης του χει στη διθεσ της), τι θλει να την αναβαθμσει, να προσφρει στο λσος. Και ταυτχρονα θα δσει και (εμπορικ) θηση σε μια περιοχ που χει χτυπηθε πολ απ την κρση, θα δσει δουλεις σε κατοκους.

Η ΑΕΚ ακριβς επειδ προσπαθε να επιτχει να δκαιο εγχερημα, με νμιμα μσα, στα πλασια της λογικς, της συνεργασας και της ανταποδοτικτητας δεν χει καμα ανγκη απ τραμπουκισμος οποιουδποτε εδους προς οποιονδποτε, ποια ποψη κι αν πρεσβεει. χει δπλα της την συντριπτικ ειρηνικ πλειοψηφα των Ενωσιτν που απλς επιθυμον διακας να δουν την ομδα να ξαναμπανει στο δικ της γπεδο, στον χρο που γαλουχθηκαν γενις και γενις ΑΕΚτζδων. χει με το μρος της την μεγαλτερη μερδα της κοινωνας που βλπει πλον τι η ΑΕΚ δινε στην περιοχ περισστερα απ σα παιρνε. Κι χει επσης πολλ σοβαρ επιχειρματα για να πεσει και τους πλον δσπιστους τι εδ δεν πρκειται για μια διλυση του ιστο της πλης αλλ για την ανδειξ της και τη διαφμισ της με τον καλτερο δυνατ τρπο.


A.E.K. Internet Fan Club


 

 

AEK Internet Fan Club


 

-To Webmaster  says archive- .

If you have any comment on this page, please, send an email to


A service of the AEK Internet Fan Club

AEK Without Frontiers